Himekore vol 62 Gokuiki Shiofuki no Genkai ni Chosen – Scene 1